Money Talks : Managing Funding Data in a Local Publication Database
Poster (konferens), 2012

Publication database

Open Access

Funding

Författare

Lars Kullman

Chalmers bibliotek

Jonas Gilbert

Chalmers bibliotek

Kristina Graner

Chalmers bibliotek

The 7th Munin Conference on Scientific Publishing 2012 – New Trends, 22–23 November 2012 at the University of Tromsø, Norway

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06