Money Talks : Managing Funding Data in a Local Publication Database
Poster (konferens), 2012

Funding

Open Access

Publication database

Författare

Lars Kullman

Chalmers bibliotek

Jonas Gilbert

Chalmers bibliotek

Kristina Graner

Chalmers bibliotek

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-15