Coordination of Multinational R&D
Rapport, 1978

Författare

Ove Granstrand

Institutionen för industriell organisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

CIM-report - Department of Industrial Dynamics, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07