R&D, Corporate Growth and Diversification
Rapport, 1978

Corporate Growth

Diversification

R&D

Författare

Ove Granstrand

Institutionen för industriell organisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07