Urban Stormwater Pollutant Sources - An Analysis of Inflows and Outflows of Nitrogen, Phosphorus, Lead, Zinc and Copper in Urban Areas
Doktorsavhandling, 1983

Författare

Per-Arne Malmqvist

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7032-106-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 456

Dissertation - Chalmers University of Technology, Department of Sanitary Engineering Dissertation / : 5

Mer information

Skapat

2017-10-08