Using a transport portfolio framework to reduce the carbon footprin
Paper i proceeding, 2012

Författare

Kristina Liljestrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Martin Christopher

Dan Andersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Proceedings of LRN (5-7 September at Cranfield University)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-07