Bedload Transport in Storm Sewers. Stream Traction in Pipe Channels.
Doktorsavhandling, 1991

hydrology

Opponent: Prof. Pavel Novak, Newcastle University, UK

Författare

Gustavo Perrusquía

Institutionen för vattenbyggnad

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

991-297823-4

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A: 22

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 811

Opponent: Prof. Pavel Novak, Newcastle University, UK

Mer information

Skapat

2017-10-07