On Flocculation Efficiency in Water Treatment
Doktorsavhandling, 1981

Författare

Claes Hernebring

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7032-043-8

Dissertation - Chalmers University of Technology, Department of Sanitary Engineering Dissertation / : 4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 384

Mer information

Skapat

2017-10-08