Behandling av avloppsvatten med höga zinkhalter vid kommunala avloppsreningsverk
Doktorsavhandling, 1976

Författare

Bela Kaffehr

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Dissertation - Chalmers University of Technology, Department of Sanitary Engineering Dissertation / : 2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 183

Mer information

Skapat

2017-10-06