Infiltration/Inflow in Separate Sewer Systems - Some Aspects on Sources and a Methodology for Localization and Quantification of Infiltration into Sanitary Sewers caused by Leaking Storm Sewers
Doktorsavhandling, 1985

Författare

Hans Bäckman

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 530

Mer information

Skapat

2017-10-07