Företagsforskning
Rapport, 1980

Technology

Swedish Companies

Trade

Författare

Ove Granstrand

Institutionen för industriell organisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07