Satellite Sensors Measuring Atmospheric Water Vapour
Kapitel i bok, 2013

Författare

Joachim Urban

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik

in Monitoring Atmospheric Water Vapour

Vol. 10 175-214
978-1-4614-3908-0 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Geovetenskap och miljövetenskap

Klimatforskning

DOI

10.1007/978-1-4614-3909-7_9

ISBN

978-1-4614-3908-0

Mer information

Skapat

2017-10-08