Energy Harvesting Wheel Speed Sensor for Anti-lock Braking
Paper i proceeding, 2012

Författare

Dhasarathy Parthasarathy

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Roy Johansson

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

16 Nov IEEE ROSE 2012, Magdeburg, Germany

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Fysik

Elektroteknik och elektronik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07