Energy Harvesting Wheel Speed Sensor for Anti-lock Braking
Paper i proceeding, 2012

Författare

Dhasarathy Parthasarathy

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Roy Johansson

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

16 Nov IEEE ROSE 2012, Magdeburg, Germany

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Fysik

Elektroteknik och elektronik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap