Microstructure simulation of paper forming
Paper i proceeding, 2012

Författare

Lars Martinsson

Ron Lai

Mats Fredlund

Ulf Nyman

Fredrik Edelvik

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proc. from the 17th European Conference on Mathematics for Industry

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08