4 sätt att minska miljöpåverkan från vägtransporter
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Annan naturresursteknik

Miljöledning

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07