Simulation of a highly elastic structure interacting with a two-phase flow
Paper i proceeding, 2012

Författare

Fredrik Edelvik

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proc. from the 17th European Conference on Mathematics for Industry

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08