Om 30 år – hur ser vår vardag ut då?
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Logistikfokus

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Systemvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13