Miljöpåverkan från transporter [one-pager]
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Logistikfokus

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Transportteknik och logistik

Miljöledning

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13