Öka fyllnadsgraden [onepager]
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete