Ekosystem eller ekokammare – är vi redo att ta IT ut ur bubblan?
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Svensk Åkeritidning

1404-1022 (ISSN)

11-2012 19-

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07