E-handel med komplikationer
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Ekonomi och näringsliv