Effektupptagning i oregelbundna vågor hos en vågboj med linjär dämpning
Rapport, 1979

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR: 1979:5

Mer information

Skapat

2017-10-07