Wavefield - Ett datorprogran för simulering av vågfält
Rapport, 1985

Författare

Henriette Melin

Institutionen för vattenbyggnad

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR: 1985:67

Mer information

Skapat

2017-10-08