Wave-Power Buoys. Model Experiments; efficiency and hydrodynamic coefficients
Rapport, 1984

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Nils Mårtensson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR: 1984:55

Mer information

Skapat

2017-10-08