Vågkraftbojar - Modellförsök i regelbundna vågor
Rapport, 1978

Författare

Lars Bergdahl

Institutionen för vattenbyggnad

Anders Rylander

Institutionen för vattenbyggnad

Lars-Ove Sörman

Institutionen för vattenbyggnad

Lennart Wernersson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR: 1978:11

Mer information

Skapat

2017-10-07