Specialist sprider kunskap och erfarenheter i projekt
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Christina Claeson-Jonsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Karin Färnevik

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Pernilla Gluch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Husbyggaren

0018-7968 (ISSN)

Vol. 12 7 12-14

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Byggproduktion