Slurry Transportation of Ores and Industrial Minerals in a Vertical Pipe by Centrifugal Pumps - A Pilot-plan Investigation of Hydraulic Hosting
Doktorsavhandling, 1979

Författare

Anders Sellgren

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 282

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A: 4

Mer information

Skapat

2017-10-07