Water Exchange and Mixing in Fjords - Mathematical and Field Studies in the Byfjord
Doktorsavhandling, 1980

Författare

Torbjörn Svensson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A: 7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 354

Mer information

Skapat

2017-10-08