The Effects of Dissolved Oxygen Concentration on the Settling Properties of Activated Sludge
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Britt-Marie Wilen

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07