Venture Capital and Management
Rapport, 1982

Management

Venture Capital

Författare

Ove Granstrand

Institutionen för industriell organisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi