Local intersection numbers and a generalized King formula
Preprint, 2012

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Elizabeth Wulcan

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Håkan Samuelsson Kalm

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Alain Yger

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07