Bakåtblickar - Framtidsvyer / Looking Backwards - Looking Forwards
Kapitel i bok, 2012

Europan Sweden

Europa

Arkitektävlingar

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

EuroPanic - Europan Sweden – a thousand new ideas for our cities / Europan Sverige – tusen nya idéer för våra städer

76-80
978-91-979982-1-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-979982-1-5

Mer information

Skapat

2017-10-07