Free Value. Residential Architecture and Symbolic Cultural Consumption
Artikel i övrig tidskrift, 2010

symbolic cultural consumption

architectural sociology

residential architecture

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

Katrin Paadam

CONDITIONS - Independant Scandinavian Magazine for Architecture and Urbanism (NO)

1891-2672 (ISSN)

4 54-57

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07