Australia Telescope Compact Array imaging of circumstellar HCN line emission from R Scl
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

carbon

circumstellar matter

AGB and post-AGB

mass-loss

Författare

[Person c4d5669a-fffe-465a-801d-3d5a8b2edcdb not found]

[Person c9895a16-bd8d-4405-9235-de1bcaf7c11a not found]

[Person c43d3dc3-7e23-48f5-952f-ba9f8c599d75 not found]

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

[Person b2fa37f5-bde6-42eb-88fe-126d9241ba8f not found]

Astronomy & Astrophysics

Vol. 413 241-249

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07