The Singularity of Architectural Research
Paper i proceeding, 2000

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

Research by Design Conference Book. Delft, Delft School of Architecture.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07