Limit processes for age-dependent branching particle systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Ingemar Kaj

Serik Sagitov

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Journal of Theoretical Probability

0894-9840 (ISSN) 1572-9230 (eISSN)

Vol. 11 225-257

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08