Förtroende och kreativitet i produktutveckling
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Anna Brattström

Handelshögskolan i Stockholm

Anders Richtnér

Handelshögskolan i Stockholm

Management of Innovation and Technology

2001-208X (ISSN)

2 8-

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-07