Förtroende och kreativitet i produktutveckling
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Anna Brattström

Anders Richtnér

Management of Innovation and Technology

2 2-

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07