Inkubatorers effektivitet – VINNKUBATOR
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Management of Technology

3 1-

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07