Varför växer företagen i teknik- och forskningsparker?
Artikel i övrig tidskrift, 1999

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Management of Technology

4 2-

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07