Hylte Bruk
Kapitel i bok, 2012

Pulp and paper industry

Hylte

History

Halland

Småland

Författare

Patrik Ekheimer

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Bertil Johansson

Papper och massa i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland

172-215
978-91-633-7642-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Teknikhistoria

ISBN

978-91-633-7642-9

Mer information

Skapat

2017-10-08