Behovsbaserad styrning av inomhusklimat i kontor
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Samtidigt som det ställs höga krav på inomhusmiljön så har ett nationellt beslut tagits att energin till byggnadssektorn ska minskas kraftigt framöver. Dessa båda aspekter kan lättare kombineras med hjälp av ny teknik för att styra tillförsel av värme, kyla och luftflöde.

Författare

Mattias Gruber

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energi & Miljö

Vol. 2013 1 52-54

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-06