The embryonic stem cell protein Oct4 may be a prognostic biomarker for ovarian cancer
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Stina Simonsson

Göteborgs universitet

Frida Svensson

Göteborgs universitet

Dzeneta Vizlin-Hodzic

Göteborgs universitet

Anders Odén

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Tomas Simonsson

Göteborgs universitet

International Journal of Molecular Medicine

1107-3756 (ISSN)

Vol. 30 suppl. 1 S24-S24

Ämneskategorier

Cell- och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08