Engineering the artificially natural: Design for Sport
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Idrottsforum

1652-7224 (ISSN)

Styrkeområden

Building Futures

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07