Kraftspel i urban och samhällelig förändring - En utforskande arkitektur.
Artikel i övrig tidskrift, 2002

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

Formas tidskrift Miljöforskning

4-5

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

Arkitektur

Sociologi

Filosofi, etik och religion

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07