Arkitektur - ett samhälles själsliga tillstånd i sten och bruk…Om två aktuella tolkningar av nutida arkitektur
Artikel i övrig tidskrift, 1998

Författare

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

Nordisk arkitekturforskning

1102-5824 (ISSN)

4

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Sociologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07