Försvarsministerns nya filosofi
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Arena

1104-4209 (ISSN)

Vol. 2010 1

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Filosofi

Sociologi

Mänsklig interaktion med IKT

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07