The defence minister's new philosophy
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Eurozine

1684-4637 (ISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Filosofi

Sociologi

Mänsklig interaktion med IKT

Elektroteknik och elektronik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07