Studiowork and fieldwork
Kapitel i bok, 2011

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

The Reader: North/South, River Run

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Sociologi

Bildkonst

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13