Studiowork and fieldwork
Kapitel i bok, 2011

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Sociologi

Bildkonst