Initiation of Stagnation in Drinking Water Storage Tanks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Ola Nordblom

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Lars Bergdahl

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Journal of Hydraulic Engineering

0733-9429 (ISSN)

Vol. 130 1 49-57

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.1061/(ASCE)0733-9429(2004)130

Mer information

Skapat

2017-10-08