Customer involvement in product development: Learning from a Bearing Manufacturer
Paper i proceeding, 2012

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Proceedings of the 28th IMP Conference, Rome, Italy, September 13-15

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06