Regional strength in global competition: Collaborative patterns for life science firms in Western Sweden
Kapitel i bok, 2012

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Annika Rickne

E Stenborg

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08