Regional strength in global competition: Collaborative patterns for life science firms in Western Sweden
Kapitel i bok, 2012

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Annika Rickne

E Stenborg

Rickne, A., Laestadius, S. and Etzkowitz, H, (eds): Innovation Governance an Open Economy, Routledge, London

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13